index :: patrimoni artístic :: els retaules :: retaule de la Trinitat

patrimoni artístic

els retaules

retaule de la Trinitat

A la capella de la Trinitat hi ha el retaule d'Antoni Marquès realitzat entre 1506 i 1507. La imatge de la Trinitat apareix al compartiment central (amb una petita imatge del canonge Bernat Massadella), mentre a sobre hi ha la Mare de Déu de l’Esperança acompanyada de l’arcàngel Gabriel i santa Agnès. A banda i banda d’aquests apareixen escenes de l’Antic Testament (creació d’Eva, trobada d’Abraham amb els tres àngels i Moisès i l’esbarzer encès) i el baptisme de Jesús. A la part de la predel·la quatre espais amb els sants Andreu, Fruitós, Agustí i Maurici. El compartiment central correspon a una imatge del Crist de la Pietat, l’original del qual es troba al Museu Episcopal de Vic.