index :: patrimoni artístic :: les capelles laterals

patrimoni artístic

les capelles laterals

L’interior de la basílica té un bon nombre de capelles laterals que donen a les naus laterals i absis. En l’interior de l’absis n’hi ha set, cinc més a cada costat de la nau, i donant a la façana principal hi ha la capella del Santíssim i el baptisteri. Les capelles absidials són, entrant pel portal de Santa Maria i d’esquerra a dreta, la del Sant Crist, Mare de Déu de Montserrat, Sant Marc, Sant Pere (conté l’orgue actual), Sant Nicolau, la dels Saera, i Sant Josep.

A l’esquerra de la nau, del portal esmentat suara fins el fons, hi ha la capella del Pilar, Sant Isidre, Sant Honorat, la Santíssima Trinitat i la Soledat. A la dreta de la nau i pel mateix ordre, la de l’Esperit Sant, Sant Antoni M. Claret, Verge de Lurdes, la Puríssima, i Sant Salvador. Quasi totes estan ocupades per sengles retaules i altars.