index :: patrimoni artístic :: els claustres

patrimoni artístic

els claustres

El claustre de l’antiga canònica de la Seu presenta dues parts artísticament i cronològicament diferenciades. Per una banda, el més antic –del qual només es conserva un petita part- és d’època romànica. Si bé inicialment hi ha qui el considerà del segle XI pel primitivisme dels seus capitells, darrerament hom es decanta per datar-lo a començaments del segle XIII. Consta d’una seqüència de quatre arcades sostingudes per columnes aparellades o dobles.

L’altre claustre, situat en un nivell superior, és del segle XVIII. El conformen quatre galeries compostes per arcs de mig punt, amb pilars i mènsules de pedra. És força interessant la seva porta d’accés, coronada per un arc canopial. En aquest espai hi ha diverses peces d’interès artístic, com és el timpà original del portal romànic i el sepulcre del canonge Mulet, obra de Josep Sunyer (1719).