index :: patrimoni artístic :: l’arxiu de la Seu

patrimoni artístic

l’arxiu de la Seu

En un local annex a la basílica de la Seu es guarda els fons documental. Després de diverses vicissituds, destruccions i trasllats finalment es va poder aplegar en aquest espai el que es conservà de l’arxiu capitular. La tasca d’ordenació, cap a finals del segle XIX, de Leonci Soler i March va ser

fonamental, com també la de Joaquim Sarret i Arbós, que prosseguí la seva tasca. Avui dia es guarden més de tres-cents pergamins, còdexs i quaderns, com també mig miler llarg de lligalls, que provenen o van estar generats, fonamentalment, pel capítol de canonges, la comunitat de beneficiats o la cúria del veguer.