index :: investigació i arqueologia :: la seu i les primeres fonts bibliogràfiques

investigació i arqueologia

la seu i les primeres fonts bibliogràfiques

La importància històrica i religiosa, com també la majestuositat artística d’aquest monument, ha fet que la seva bibliografia sigui força antiga. Recordem-hi les referències presents a la Descripció de la grandesa i antiguitats de la ciutat de Manresa (1685) de Magí Canyelles (inèdita fins a l’edició de Leonci Soler i March l’any 1896), l’Epítome histórico de la muy ilustre ciudad de Manresa (1692), de Gaspar Roig i Jalpí, els Ensayos históricos sobre Manresa (1836) de Josep M. Mas i Casas o la Memoria sobre Manresa y en especial sobre su Seo (1859) de Manuel Torres i Torrens.

I aquí encara hi podríem afegir les importants referències en obres descriptives de viatges, com la Guía del viajero en Manresa y Cardona (1860) de Gaietà Cornet i Mas o històriques com les de Joaquim Sarret i Arbós: Art i atistes manresans (1916), Manresa. Castell-ciutat (1916) i la seva Història de Manresa (Monumenta Historica Civitatis Minorisae) volums I (1921) i IV (1924). Les monografies comencen amb Antoni Montaner i el seu Resumen histórico de la Seo de Manresa (1888) i segueixen Eduardo Támaro, Monografía de la Seo de Manresa (1884) i Josep Torres i Argullol, Monografía de la iglesia de Ntra. Sra. de la Aurora –Seo de Manresa (1899). Més recentment (1978) ha estat Josep M. Gasol l’autor de la monografia més completa feta fins ara.