index :: investigació i arqueologia :: excavacions modernes

investigació i arqueologia

excavacions modernes

Durant els anys seixanta i setanta es va començar una feina de neteja i exploració a la zona del claustre, especialment de les arcades que sostenen la porxada romànica. Jaume Espinalt n’ha realitzat la descripció. Poc després, els Amics de la Seu i els Amics de l’Art Romànic seguiren fent recerca de murs indicatius de les característiques del temple romànic. L’any 1981 Miquel Cura i Enric Sanmartí van estudiar les terrisses d’importació grega i itàlica i van corroborar l’existència d’un poblat iber. Tot seguit l’estudi del material, guardat al Museu Comarcal de Manresa, va continuar i així Antoni Daura i Joan Galobart en publicaren (1982-1985) més mostres. Tot aquest conjunt fou revisat per Eduard Sánchez en la seva tesi de llicenciatura, editada l’any 1987. Un any abans (1986), sota la direcció d’Antoni Daura i Eduard Sánchez i amb el suport de l’Ajuntament de Manresa i els Amics de la Seu, es van realitzar diversos sondejos per tot el puig de cara a avaluar-ne les seves característiques generals.

Va aportar més materials i la descoberta d’una part de la necròpolis, ja coneguda prèviament. En el context de la intervenció restauradora de l’àrea del claustre, empesa pels Amics de la Seu i finançada per la Generalitat de Catalunya (1989-1992), van aparèixer nous elements que han ajudat a conèixer les vicissituds històriques d’aquest punt. Destaquem els diversos enterraments i les restes d’un forn de reverberació per a bronze, on es va fondre una campana. Aquests treballs foren començats per Antoni Caballé, Josep Pujades i Marta Sancho, en una primera fase, i per Eduard Sánchez en una segona, centrada sobretot al subsòl de la capella dels Favets. Finalment cal esmentar la feina portada a bon terme a l’exterior de la Seu, prèvia a la remodelació del parc, dirigida per David Olivares, d’Arqueociència. Donà lloc a la descoberta d’alguns testimonis d’hàbitat medieval.