index :: investigació i arqueologia :: orígens de la recerca

investigació i arqueologia

orígens de la recerca

L’anomenat Puigcardener, on es troba la Seu, és un important jaciment arqueològic, bressol de la ciutat de Manresa. El seu coneixement comença arran de les excavacions realitzades l’any 1915. La descoberta accidental de diverses restes arqueològiques (ceràmiques, tombes i materials diversos...) amb motiu de les obres de fonamentació de la nova façana neogòtica de ponent va corroborar l’interès arqueològic de l’indret i va demostrar una ocupació ininterrompuda des del segles VI-IV a.C.

L’excavació fou assumida per mossèn Josep Guitart, del Centre Excursionista de la Comarca de Bages, que es va fer càrrec de la direcció dels treballs, si bé els materials no foren estudiats detalladament ni identificats correctament. Temps després tenim constància d’alguna descoberta puntual de caràcter accidental.