index :: informació :: crèdits

informació

crèdits


Fotografies:

Associació Amics de la Seu.

Història gràfica de Manresa. La guerra civil. (1936-1939). Edicions Parcir.

La Seu de Manresa. Editorial Farell.

Realització:

Underline notorietat
www.underline.cat

Disseny Gràfic:

Maiol Baraut
www.synesis.co.uk/creative

Programació:

Dani Treserras