index :: descripció física del monument :: els mestres d’obra

descripció física del monument

els mestres d’obra

El 30 de juny de 1322 va signar el contracte de construcció del temple el mestre d’obres Berenguer de Montagut, que va fer el projecte i dirigí la primera etapa a partir de la col·locació de la primera pedra l’any 1328. Montagut ja havia construït a Manresa el Pont nou, i posteriorment executaria alhora els projectes de la Seu i de l’església del Carme. El succeí Bartomeu Ladernosa cap al 1353-1357, i posteriorment Arnau de Vellers a partir de 1396 i, tot seguit, Pere Armengou.

A partir de finals del segle XV apareixen citats en documents el mestre Martí d’Ibar, els francesos Arnau de la Blatte i Esteve Brueil, i també el mestre andalús Alonso de Baena. En el segle XVI els mestres Joan Font i Guerau Cantarell construeixen el campanar. Finalment, ja en el segle XX, Alexandre Soler i March projecta i dirigeix en part la construcció d’una façana amb un porxo neogòtic de tres portals i terrat superior, situat entre la preexistent capella del Santíssim i el nou baptisteri.