descripció física del monument

arquitectura

L’edifici té dos nivells: la nau central suportada per columnes rematades per volta de creueria i sostre pla, amb grans finestrals laterals elevats tancats amb vitralls, i un segon nivell, més baix, que correspon a les naus i capelles laterals, amb voltes de creueria comunes i una segona filada de finestrals amb vitralleria.

Exteriorment, ambdós nivells estan sustentats i units pels contraforts i arcbotants, als que s’afegeix la torre d’una escala de cargol vora l’absis. L’absis és heptagonal, amb set capelles interiors, i a continuació hi ha una portalada a cada costat, després del tram de les quals hi ha cinc trams de capelles laterals.