index :: la conservació del monument :: projectes, problemàtiques i reptes

la conservació del monument

projectes, problemàtiques i reptes

Com tots els conjunts immobles patrimonials d’àmbit urbà, la Seu té i tindrà problemes de manteniment a causa del deteriorament constant que causa la contaminació per gasos diversos i substàncies químiques de caràcter àcid que tenyeixen i erosionen la pedra. Les aus també originen problemes amb els seus excrements i amb els seus propis cossos, ja que quan moren embussen els desguassos i produeixen filtracions. L’acció antròpica també es causa de deteriorament dels paraments, dels paviments i d’elements diversos. La climatologia manresana, de tipus continental, oscil·la entre ambients molt secs i temperatures que superen els 40º als estius, i humitats i grans fredorades a l’hivern amb temperatures que han arribat a assolir els -18º. Aquestes condicions també són una font constant de destrucció de paraments, paviments i, sobretot, dels elements arquitectònics sumptuaris.

La Seu és una construcció de grans dimensions que té vida pròpia, i l’escassetat de mitjans, poc proporcionals a la seva magnitud, fa que es deteriori a un ritme més ràpid que el de la seva constant restauració. Les instal·lacions també estan sotmeses a un desgast permanent i originen inversions periòdiques. Els nous usos culturals del conjunt monumental exigeixen adequacions d’espais i serveis i un major manteniment. La nostra societat ha de ser capaç de gestionar recursos i esforços per satisfer totes aquestes necessitats.