index :: la conservació del monument :: resum d’actuacions de restauració en la història del monument

la conservació del monument

resum d’actuacions de restauració en la història del monument

Des de la seva creació, l’any 1971, l’Associació Amics de la Seu ha promogut diverses obres de restauració en compliment de la seva missió fundacional de vetllar per la restauració i conservació de la col·legiata basílica.


1974: Renovació sistema campanes:
Renovació del sistema de campanes mecanitzant i automatitzant el seu funcionament i integrant-ho en una estructura metàl·lica situada a l’interior del campanar.

1981: Restauració retaule Santíssima Trinitat i vàries obres reparació:
Realització de varies obres de reparació al campanar, barana perimetral de pedra de l’absis, algunes macolles caigudes o en perill de caure i la restauració i protecció de dos vitralls alts del sector de l’absis. Subvencionat pel Ministeri de Cultura.

Restauració del retaule gòtic de la Santíssima Trinitat, obra de Gabriel Guàrdia (1501). Els treballs s’encomanaren a la prestigiosa casa Gudiol de Barcelona.

1984: Restauració cargol de Sant Pere:
Restauració de l’anomenat “cargol” de Sant Pere o escala de cargol existent a l’absis per accedir a les cobertes. Subvencionat per la Generalitat de Catalunya.

1993: Restauració claustre:
Inauguració de la restauració del sector del Claustre: intervenció en el claustre, sota-claustre i capella dels Favets, amb excavacions arqueològiques prèvies. Obres patrocinades per la Generalitat de Catalunya.

1995: Reordenació entorn seu:
Reordenació de tot l’entorn de la Seu. Obra realitzada a càrrec de la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge.

1998: Inici campanya Salvem la Seu:
A finals d’any es detectà la caiguda de petits trossos de morter i pedra en la darrera volta de la nau de la basílica. Les primeres inspeccions i estudis tècnics determinaren la gravetat de la situació que culminaren en l’inici de la campanya “Salvem la Seu”.
2000: Intervenció absis:
Intervenció d’urgència a l’absis per tractar dos nervis (arcs) que estaven estructuralment trencats així com una important esquerda. S’aprofità l’ocasió per a restaurar la gran clau de volta de l’absis.2002: Restauració contraforts:
Finalització de la primera fase de les obres incloses en el conveni signat. Consistiren en la restauració de tres contraforts de l’absis i el seu parament de pedra. Simultàniament es restaurà un tram del mur perimetral de la coberta amb perill de despreniment.
2004: Restauració coberta superior:
Reforçament de l’estructura i consolidació de la coberta superior de la Seu. Fou una obra tècnicament difícil ja que calgué reforçar els contraforts introduint al seu interior una ànima d’acer fins a un nivell d’11 metres sota terra.
2006: Restauració rosassa. Nou conveni institucional:
Restauració de la gran rosassa de la façana oest. Finançada per mitjà d’una campanya per subscripció popular promoguda pels Amics de la Seu, començada un any abans.

Signatura de la renovació del Conveni de Col·laboració entre institucions per quatre anys més. Aquesta vegada ho feren només quatre organismes; la Generalitat, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Manresa i el Bisbat de Vic.

1980: Nova imatge Mare de Déu de l'Alba:
Inauguració de la nova imatge de la Verge de l’Alba, titular de la Basílica, després de la seva lamentable destrucció en un incendi intencionat ocorregut l’any anterior.

1982: Coberta Capella Santíssim, terrassa façana nova:
Renovació de la coberta de la capella del Santíssim i impermeabilització i pavimentació de la terrassa de l’atri de la façana nova d’Alexandre Soler.

Restauració de l’altar – tabernacle de la Cripta dels Cossos Sants.
1990: Restauració vitralls:
Restauració de dos vitralls, l’un patrocinat per Caixa Manresa amb motiu del seu 125è aniversari, i l’altre pel Capítol de Canonges, Parròquia de la Seu i l’Associació d’Amics de la Seu.

1994: Restauració portal Santa Maria:
Restauració del Portal Nord o de Santa Maria. Obra promoguda per l’Associació d’Amics de la Seu i finançada per mitjà d’una campanya de subscripció popular.

1996: Altar Verge dels Dolors:
Instal·lació en una capella lateral de la Seu de l’altar de la Verge dels Dolors, procedent de l’antiga església de Casa Caritat, en una capella lateral de la Seu. Es tracta d’una obra de l’escultor manresà del segle XIX Maties Padró.

1999: Reparació arc creueria i restauració vitrall:
S’efectuaren les obres urgents per a reparar l’imminent trencament d’un arc de creueria del darrer tram de la nau central, actuant en les voltes i cobertes adjacents.

Restauració del vitrall baix de la capella del retaule del Sant Esperit. També fou l’any en què s’obtingué la declaració “d’Utilitat Pública” en favor de la nostra Associació per O.M. del 25.02.99.

2001: Conveni amb administracions públiques i presentació pla director:
Signatura del Conveni de Col·laboració entre cinc organismes: Ministeri de Cultura, Generalitat, Diputació de Barcelona, Ajuntament de Manresa i Bisbat de Vic pel qual es comprometien a aportar 250 milions de ptes. En total durant el període 2001-2004.

Presentació del Pla Director per a la restauració integral del monument, redactat per l’arquitecte conservador de la Seu Sr. Francesc Xavier Asarta.

2003: Restauració contraforts i adequació diversos espais:
Culminació de la restauració d’una segona fase d’intervenció en tres contraforts de l’absis i els seus trams. També el gran vitrall superior del Portal de Santa Maria i dos contraforts.

Adequació de les sales d’acollida, projecció i magatzem juntament amb altre contrafort i el seu tram del sector del portal romànic.

2005: Restauració contraforts i portal de Sant Antoni:
Restauració de dos contraforts més amb els seus corresponents trams així com el Portal de Sant Antoni i la barana i corredor perimetral de pedra de la coberta superior de la basílica.

Construcció d’una rampa d’accés per a disminuïts físics a l’accés a la basílica per la porta del claustre.

2007: Inauguració primera fase il·luminació interior:
Inauguració de la primera fase del projecte d’il·luminació interior de la Basílica. Comptant amb el patrocini al 50 % de la Fundació Endesa.