index :: la conservació del monument

la conservació del monument

Des de la creació de l'Associació Amics de la Seu, hi ha hagut molts donatius, alguns d’anònims, de particulars, d’empreses o institucions, recollits en diverses campanyes promogudes per l'associació.

El 2001 es va signar un conveni de col·laboració entre cinc organismes per tal de contribuir al finançament del Pla director per a la restauració integral del monument. Així, la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Manresa, la Diputació de Barcelona, el Ministeri de Cultura espanyol i el Bisbat de Vic es comprometien a aportar 1.500.000 d'euros en total durant el període 2001-2004. En un primer moment també hi participà Caixa Manresa. Des del 2004 el Ministeri de Cultura no figura entre els signants.